אישור תנאי תשלום ושימוש

קראו את תנאי השימוש והתשלום – זה חשוב!

כל סתירה בין תנאים המופיעים כאן ובין שקראתם במקום אחר – תנאים אלו קובעים, למעט במקרים בהם סוכמו עמכם תנאים ייחודיים בהצעת מחיר – במקרה כזה, התנאים שסוכמו פרטנית גוברים.

לאחר מכן תתבקשו לאשרם בחתימה ואז נמשיך למספר פרטים הדרושים לנו.

תנאים כלליים

 1. השימוש בפלטפורמת הגיוס “המונים” כרוך בעמלה הנגזרת מסך הגיוס. אנא קראו תנאים אלו בעיון ואשרו בטופס המצוי מטה.
 2. השימוש בפלטפורמה מחייב עמידה בתנאי השימוש הכלליים לאתר המופיעים בדף זה.
 3. למעט מקרים יוצאי דופן בהם הוזמנה במפורש עבודת פיתוח או אחרת מצוות המונים, שני התשלומים היחידים הנעשים לנו הנם:
  1. תשלומי פתיחה וניהול מסוף (המפורטים ונשלחים בנפרד).
  2. תשלומי עמלת שימוש בפלטפורמה שיפורטו להלן.
 4. במידה וניתנים שירותים משלימים לקמפיין (פרסום, ניהול, אסטרטגיה, ייעוץ) – אלו יסוכמו בנפרד ואינם חלק מהסכם זה.
 5. שימוש בפלטפורמה והעלאת הקמפיין מהווים את הסכמתכם לתנאים המפורטים כאן.

סדרי תשלום עבור השימוש בפלטפורמה

 1. עמלת השימוש בפלטפורמה הנה 6.9% ועוד מע”מ מסך הסכום שגויס.
 2. ״הסכום שגויס״ עליו חלה עמלת הפלטפורמה כולל כל סכום שהוזן לדף הקמפיין ומשתקף בו, לרבות:
  1. תשלומים באמצעות כרטיס אשראי/ביט המתבצעים ישירות על ידי התומכים בדף הקמפיין. סכום זה נקבע על בסיס הנתונים המופיעים במסוף הסליקה בחודש קלנדרי מלא (מסך פתיחה/סיכום חודשי/עסקאות מאושרות/כל סוגי המטבעות וכל אמצעי החיוב).
  2. סך סכום תרומות/מכירות שנעשו במהלך הקמפיין ושולמו באמצעים שונים (העברות בנקאיות, אפליקציות תשלום שונות וכדומה) ואשר הוזנו למד-חום ומשתקפות בקמפיין.
 3. יודגש כי חישוב העמלות מתבצע למול הסכום שגויס כמפורט לעיל בסעיפים 3א’ ו-3ב’. אין לנכות מסכום זה לצורך חישובי תשלום העמלה כל הוצאה שהיא לרבות מסים, מע”מ וכד’.
 1. הזנת סכומים למד-חום באופן ידני אפשרית תחת התנאים הבאים:
  1. התקבלו סכומים באמצעים אחרים (שלא באמצעות הסליקה) ויש רצון לשקפם בקמפיין.
  2. התקבלה התחייבות להעברת כספים ויש רצון לשקפם בקמפיין.
  3. אופן הזנת הכספים לקמפיין – ההזנה מתבצעת באופן ידני על ידינו ומשתקפת בדף הקמפיין במדדים הבאים: אחוזים, סכום שגויס ומספר התומכים.
 2. הזנת כספים לקמפיין כפי שפורט בסעיף 4 מחייבת בעמלה זהה לחלוטין למה שסוכם (6.9% ועוד מע״מ או בהתאם לעמלה שסוכמה פרטנית במידה וישנה כזו).
 3. בהתאם למדיניות האתר – כסף שהוזן למערכת הוא בבחינת כסף אמיתי וככזה – הוא יחויב בעמלה כמפורט לעיל. לא תאושר הכנסת כספים ״וירטואלית״ לצרכי הקמפיין.
 4. יודגש כי אין קשר בין מועדי גביית העמלה ובין מועדי התשלום על ידי התומך. כספי העמלה עבור כספים שהוזנו ידנית ייגבו בחודש העוקב באמצעות הוראת הקבע, יחד עם כספים שייגבו כעמלה מהכספים שנסלקו במסוף הסליקה.

תנאי שימוש ותשלום במסוף

כללי

 1. פלאנוויז בע״מ משמשת כ- Reseller של חברת אינטרספייס לצורך מכירת מסופי סליקה אינטרנטיים מסוג טרנזילה.
 2. המסוף נדרש לניהול קמפיין גיוס בפלטפורמת “המונים”.

עלות הקמת המסוף

 1. הקמת מסוף חדש הנה פעולה חד פעמית הכרוכה בתקשורת עם חברת טרנזילה, ביצוע הגדרות בסיס, הקמת מודול חשבוניות והפעלתו וביצוע בדיקות תקינות.
 2. עלות הקמת המסוף הנה 680 ₪ + מע”מ.
 3. התשלום יועבר טרם פתיחת המסוף על ידי הלקוח בהעברה בנקאית ולאחר פתיחת הרשאה לחיוב חשבון.

מחזורי סליקה במהלך הקמפיין

 1. עם הפעלת המסוף יש לבחור את חבילת מחזורי הסליקה החודשית.
 2. עבור קמפיין גיוס המונים תיבחר חבילת סליקה בת 1,000 סליקות.
 3. עלות מחזור סליקה חודשי בן 1,000 סליקות הנה 190 ₪ + מע”מ – כאמור המסוף מחויב במינימום 4 חודשי פעילות טרם סגירה/הקפאה.
 4. מחזור סליקה ראשון הוא בין 1,000-0 סליקות, מחזור נוסף הוא בין 2,000-1,001 וכו’.
 5. בתום חודש יחויב הלקוח בהתאם למחזורי הסליקה.
 6. התשלום הקבוע יבוצע באמצעות ההרשאה לחיוב חשבון עבור החודש החולף.

שילוב ״ביט״ במסוף הסליקה

 1. במסופים המשויכים למספרי ספק בחברות ישראכרט/ויזה ניתן לשלב אפשרות תשלום בביט.
 2. השירות כרוך בתוספת עמלת סליקה המשולמת לחברת האשראי בססך 0.5% בנוסף לעמלה הנגבית על ידי חברת האשראי בשוטף.
 3. הצטרפות לביט כרוכה במילוי טופס מתאים. השירות נפתח בתוך מספר ימי עסקים בהינתן מסוף תקין ופעיל.

שונות

 1. במהלך פעילות המסוף, פלאנוויז בע״מ תהיה אחראית להתנהלות במקרה הצורך מול טרנזילה בכל הקשור לתמיכה טכנית.
 2. ביצוע תשלומים בעתם על ידי הלקוח הנו תנאי בסיסי לקיומו התקין של הקמפיין.
 3. בתום הקמפיין יוכל הלקוח לבחור האם להשאיר את המסוף פעיל, להקפיאו, או לסגור אותו, זאת לאחר ארבעה חודשי פעילות לפחות.
 4. הקפאה מעבירה את המסוף למצב “צפייה”. אין עלות בהפעלה חדש אך ישנה עלות חודשית בסך 30 ₪ + מע”מ.
 5. חשוב: לא ניתן לזכות על עלויות הקמה וארבעת חודשי פעילות גם אם הלקוח מבקש לחזור בו מיד לאחר שהמסוף הוקם.
 6. עלות מחזורי הסליקה המינימלית תחויב גם במקרה שלא בוצעו סליקות בפועל במסוף במהלך חודש פעילות, כל עוד המסוף פעיל.

התנהלות מול חברת האשראי

 1. מסוף סליקה אינטרנטי מחויב במספר ספק בחברת האשראי.
 2. במידה ויש ברשותכם מספר ספק, אנא העבירו אותו אלינו יחד עם כל פרטי העסק – הדבר יקצר משמעותית את התהליך.
 3. במידה ואין ברשותכם מספר ספק, תהליך הפתיחה שמובילה חב’ טרנזילה בשיתוף עמנו ינחה אתכם ויסייע לכם לעמוד בדרישות חברת האשראי. שיתוף הפעולה שלכם ומילוי אחר ההנחיות חיוניים להצלחת התהליך בלוח זמנים קצר ויעיל.
 4. יודגש כי ללא מילוי דרישות חברת האשראי – לא יהיה ניתן להפעיל את המסוף לסליקה.
 5. העברת כספים מחברת האשראי לחשבון הבנק שלכם נעשית במועדים הקבועים על ידי חברת האשראי ובדרך כלל הכספים מועברים עד ה-8 לכל חודש עבור החודש הקודם.
 6. יודגש כי פלאנוויז או טרנזילה אינן אחראיות להעברת הכספים ואינן צד אליו – מדובר בהתקשרות עסקית בין הלקוח ובין חברת האשראי. בירורים בנושאים אלו ייעשו על ידי הלקוח ישירות מול חברת האשראי.
 7. הצעת אפשרות לתומכים לתשלום בתשלומים – קיימת אפשרות להצעת תשלומים עבור התומכים בקמפיין. תשלומים אלו עשויים לגרור תשלומי עמלות גבוהים יותר מצד חברת האשראי ולהיות משולמים לשיעורין. יודגש כי להסדרים כאלו לא תהיה השפעה על עמלת הפלטפורמה ומועדי גבייתה מצד פלאנוויז בע״מ. אלו יישארו בעינם כמפורט לעיל.

הרשאה לחיוב חשבון

 1. כתנאי להעלאת הקמפיין תתבקשו להחתים בבנק טופס הרשאה לחיוב חשבון.
 2. חיוב החשבון נעשה באמצעות מס”ב בהתאם לאחוזי העמלה שנסגרו ובהתאם לכספים שנכנסו במסוף ובאמצעים אחרים לקמפיין כמפורט בפרק  ״סדרי תשלום עבור השימוש בפלטפורמה״.
 3. חיובי הוראת הקבע יבוצעו בשוטף עבור השימוש במסוף (עבור מחזורי הסליקה, בהתאם לשימוש ולתמחור הנקבע עם הלקוח) ועבור עמלת השימוש בפלטפורמה (6.9%+מע”מ) מתוך הכסף שנכנס לפרויקט בחודש הקלנדרי הקודם.
 4. לדוגמא – קמפיין שהחל ב-20 לינואר ונמשך עד ה-20 לפברואר:
  1. הקמפיין גייס בינואר 10,000 ₪ לצורך הדוגמא – ייגבו ממנו בחודש פברואר 690 ₪ + מע”מ.
  1. הקמפיין גייס בפברואר 100,000 ₪ לצורך הדוגמא – ייגבו ממנו בחודש מרץ 6,900 ₪ + מע”מ.
  1. בשני המקרים יתווסף לסכום זה התשלום עבור דמי השימוש במערכת (מחזורי סליקה חודשיים).
 5. טופס ההרשאה לא יכלול הגבלות שימנעו ביצוע חיובים (הגבלת תאריך או סכום).
 6. חשבונית מס קבלה תופק ותישלח ללקוח בראשית כל חודש עבור החודש הקודם והחיוב יתבצע בהתאם למפורט בה.
 7. להורדת הטופס לחצו כאן.

אישור תנאי שימוש ותשלום

 • החתימה מחייבת בשם הארגון על ידי בעל/תתפקיד המוסמכ/ת לכך