פתיחת מסופי טרנזילה

פתיחת מסוף טרנזילה המחובר למספר הספק שלכם

במידה ויש לכם מספר ספק, המסוף החדש יחובר אליו ויפעל בהתאם לתנאים הקיימים עם חברת האשראי שלכם.

לחצו כאן למילוי הטופס לפתיחת המסוף.

הקפידו על מילוי מלא ומדויק של הפרטים.

פתיחת מסוף טרנזילה מסוג אקספרס

במידה ואין לכם מספר ספק, המסוף החדש הנו מסוף אקספרס ויפעל בהתאם לתנאים שנמסרו לכם.

פנו אלינו לצורך פתיחת המסוף.