תנאי שימוש

כללי

 1. המונים הנו אתר שנועד לשרת עמותות ומוסדות ללא כוונת רווח לצורך יצירת קמפיינים לגיוס כספים כתרומה או כרישום לפעילויות שונות כגון מרוצים, צעדות ואירועים שונים. האתר נועד להצגת פעילות חוקית בלבד. על מציע השירות חלה החובה לעמוד בחוקים והתקנות החלות עליו ופלאנוויז לא תהיה אחראית בשום מקרה לאי עמידה כזו.
 2. האתר הנו בבעלותה של חברת פלאנוויז בע"מ (ח"פ 514046168) והוא מופעל על ידה.
 3. פלאנוויז בע"מ אינה צד לעיסקאות הנעשות בין המשתמשים הנרשמים באתר ומבצעים בו תשלום ובין הגוף המפרסם את הטופס ומספק את השירות. ככזו, לא תהיה פלאנוויז בע"מ אחראית על כל נזק או אי שביעות רצון של הלקוח מהשירות אליו נרשם ו/או עליו שילם באמצעות האתר. יודגש כי פלאנוויז הנה גוף מתווך שתפקידו מוגבל להצגת הטפסים, שמירת המידע וביצוע התשלום בשם הגוף המספק את השירותים.
 4. פלאנוויז אינה מפיקה מסמכי הנהלת חשבונות עבור הגוף המציע את השירות. יודגש כי החובה להפקת חשבוניות וקבלות כחוק חלה על הגוף המציע את השירות. פלאנוויז תפיק אישורי תשלום עבור הגוף המזמין ועבור הגורם המשלם.
 5. פלאנוויז בע"מ שומרת לעצמה את הזכות שלא לפרסם, או להוריד לאחר פרסום טרם הסתיימה תקופת הפרסום כל טופס המפר את תנאי השימוש.
 6. פלאנוויז בע"מ שומרת לעצמה את הזכות להוריד כל פרסום של מקבל שירות שלא עמד בתנאי התשלום וזאת מבלי לפגוע בזכויותיה לקבלת סעד העומד לרשותה על פי חוק לשם קבלת תשלומים המגיעים לה בהתאם לחוזה שנכרת בינה ובין הלקוח.

אבטחת מידע וסליקה

 1. אתר המונים מאובטח ברמה גבוהה ונסרק באופן יומיומי לצורך איתור פרצות, תוכנה זדונית ופעילות חשודה.
 2. האתר עושה שימוש במנגנוני סינון, חסימת תנועה חשודה ומופעלים בו מנגנוני הגנה שונים לרבות חומת אש (Web Application Firewall) וסריקת אנטי-וירוס.
 3. האתר מגובה באופן אוטומאטי אחת ל-24 שעות בשני מגנוני גיבוי בלתי תלויים.
 4. האתר עושה שימוש במפתח הצפנה SSL באופן המצפין את תעבורת הנתונים בין המשתמש ובין האתר.
 5. האתר אינו שומר פריטי מידע רגישים לרבות פרטי כרטיסי אשראי משום סוג.
 6. האתר עושה שימוש בשירותי צד שלישי לצורך ביצוע הסליקה בכרטיסי אשראי. ספקית הסליקה – טרנזילה – הנה ספק מאושר העומד בתקני PCI Level 1 המחמירים ביותר.
 7. במידה ומזוהה הפרת אבטחה באתר, נעשות פעולות דחופות בהתאם לסדר פעולות הן על ידי פלאנוויז בע"מ והן על ידי ספקי צד שלישי מומחים לנושא וזאת במטרה לסגור את הפרצות, להבטיח שאין אובדן נתונים ולהחזיר את האתר לכשירות מלאה בהקדם, ובמינימום נזק.

מדיניות ביטולים והחזרות/זיכויים

 1. המנים מהווה שירות לעמותות המהוות את הגורם המתקשר עם גולשים הבוחרים לתרום ו/או להרשם במסגרת קמפיין.
 2. במידה והסליקה נעשית למסוף בבעלות העמותה המנהלת את הקמפיין, תתנהל כל מדיניות הביטולים וההחזרים ישירות מול העמותה.
 3. במידה והסליקה בקמפיין נעשית למסוף בן של המונים כחלק מהשירות, תוענק גישה לממשק הניהול של המסוף והעמותה תהיה אחראית לביצוע ההחזרים והביטולים.
 4. המונים תעביר כל דרישה להכחשת עסקה לעמותה וזו תטופל בטווח זמן של עד 3 ימי עסקים. במידה ולא תטופל – תוכל המונים לבצע את פעולת הזיכוי באופן חד-צדדי וזאת על מנת לשמר עמידה תקינה מול חברות האשראי, וזאת בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 והתקנות שהותקנו על פיו.
 5. יצויין שכל עמלה הנגררת כתוצאה מביטולים מול חברות האשראי כתוצאה מביצוע זיכויים וביטולי עסקה, אם תהיה כזו, תושת על העמותה המנהלת את הקמפיין – זאת במקרה והזיכוי נעשה בעת ניהול מסוף בן ייעודי בבעלות המונים שהועמד לרשות העמותה.

מדיניות פרטיות

 1. המונים אינה אוספת מידע רגיש אודות הגולשים באתר.
 2. המונים עשויה לעשות שימוש ברכיבים לאיסוף מידע באופן אנונימי על ידי תוכנות כגוגל אנליטיקס וכן תוך שימוש בקבצי קוקיז וזאת לצרכים של שיפור חוויית המשתמש באתר, שיפור האתר וביצועיו.
 3. איסוף המידע נעשה במהלך הביקור. בנוסף, הטפסים נקלטים למערכת מרכזית המצויה באתר ונשמרים במסד הנתונים של האתר.
 4. התקשורת בין הגולש ובין האתר מוצפנת על ידי התקן SSL כך שמילוי הטופס נעשה באופן מאובטח.

התמורה והתשלומים להמונים

 1. פתיחת קמפיין בהמונים וניהולו אינם כרוכים בתשלום.
 2. הסכום הנגבה הנו כעמלה באחוזים קבועים המשתנים מעת לעת כמפורט באתר מסך הסכום שגוייס.
 3. במידה ונעשה שימוש במסוף הסליקה של הלקוח, לא נגבית עמלת סליקה.
 4. במקרים בהם נדרשת המונים לבצע את הסליקה עבור הלקוח, ייוחד לנושא מסוף בן נפרד. הכסף ייסלק עבור הלקוח ויועבר בתום הקמפיין לחשבון הבנק של הלקוח בניכוי עמלת הקמפיין ובתוספת עמלת סליקה בת 3%.
 5. גביית התשלום מהלקוח במידה ונעשה שימוש במסוף בבעלותו תתבצע אחת לחודש בשוטף + 15 ימים. פתיחת קמפיין מהווה הסכמה לתנאי זה.
 6. העברת הכספים תתבצע בהעברה בנקאית או בכרטיס אשראי בלבד, צ'קים אינם מכובדים.
 7. כלל סכומי העמלות הנקובים באתר אינם נושאים מע"מ. לכל עמלה יש להוסיף מע"מ כחוק.
 8. בהתאם לדרישות לקוחו ובתיאום עמו, ייתכנו תשלומים נוספים עבור עלויות נוספות הנובעות מתכנות, עיצוב והקמת טפסים מורכבים ובשינוי מבנה הקמפיינים בהתאם לדרישות הלקוח.
 9. תנאי התשלום וההתקשרות מפורטים בחוזה הנכרת בין חברת פלאנוויז והלקוח. עמידה בתנאים אלו מהווה תנאי בסיסי למתן השירות.
 10. תשלומים עבור עבודות עיצוב ופיתוח הנדרשות בעת הקמת טפסים יחודיים ישולמו בכרטיס אשראי במזומן, אלא אם סוכם אחרת עם הלקוח.

שירות לקוחות ותמיכה טכנית

 1. חברת פלאנוויז, באמצעות אתר המונים, מספקת שירות תמיכה טכנית באמצעות תוכנת תמיכה טכנית.
 2. פתיחת כרטיס נעשית בקישור זה – https://planwize.zendesk.com
 3. שעות הפעילות: ימים א' עד ה' בין השעות 18:00-09:00